Prijava nepravilnosti povjerljivoj osobi


Ovdje Vašu prijavu podnosite povjerljivoj osobi  sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Vaš će identitet biti poznat samo povjerljivoj osobi koja postupa po Vašoj prijavi. Osigurana Vam je zaštićena komunikacija s povjerljivom osobom institucije na koju ste uputili prijavu i mogućnost praćenja statusa rješavanja Vaše prijave. Uz prijavu možete priložiti dokumentaciju kojom raspolažete, a vezana je uz prijavu. Podržani su svi oblici zapisa.
Prijavu podnesite odabirom institucije na koju se odnosi prijava.
 
Klikom na link preusmjeravate se na sigurnu stranicu Whistleblower Software.